Top

Arbeidsgruppe for de 7 “grønne lungene”

På årsmøte ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe for de 7 “grønne lungene” på Øvsttun. Styret har utarbeidet et skriv vedrørende bakgrunn, organisering og mandat for arbeidsgruppen. Dokumentet er tilgjengelig her.

Styret ønsker å rekruttere frivillige til arbeidsgruppen, og vi har allerede fått inn interesserte. Vi ønsker beboere i alle aldre, med kort eller lang fartstid på Øvsttun i gruppen. Har du interesse for grøntområdene på Øvsttun og vil være med på å videreutvikle dem, ta kontakt på styret@ovsttunvel.no eller ring leder (Hanne), tlf. 90671495.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes