Top

En arbeidsplass med klare rammer

Ordet skBergen-Akuttsenter-080-redigert Klokkerliaole er gresk og betyr egentlig fritid. Mange barn opplever nok ikke skolen som noe sted for fritidssysler. Det gjorde nok heller ikke de som begynte på Øvsttun skole i 1961. Skolen hadde adresse Klokkarlia 20. I årene fra 1961 til 1969 var Øvsttun skole en ren pikeskole. Felles for jentene var at de hadde vansker knyttet til det å gå på vanlige skoler. Fra 1969 til 1982 var det både gutter og jenter under samme tak, i såkalte blandingsklasser. De siste ti årene Øvsttun skole eksisterte (fra 1982 til 1992), hadde skolen bare reine gutteklasser. I 1992 kom en ny lov om barnevernstjenester, som trådte i kraft 1. januar 1993. Øvsttun skole ble omdømt til Øvsttunsenteret, overtatt av fylket og lagt under barnevernet.

Staten ved Statsbygg overtok i 2004 og leier nå ut lokalene til Bufetat. Navnet ble endret fra Øvsttunsenteret til Bergen Akuttsenter, avdeling Klokkarlia. Leder Bjarte Gripner kan fortelle at det i dag bor inntil seks ungdommer i Klokkarlia 20. Felles for beboerne er at de kan ha hatt en negativ utvikling, for eksempel med rusing og/eller kriminalitet. Det har skapt bekymring slik at ungdommene må flytte på institusjon, selv om de ikke nødvendigvis er enig i det selv. Bekymringen for ungdommen er såpass stor at en tenker at de trenger tette rammer en stund. Dette for å kunne klare å snu den negative utviklingen.

Klokkarlia 20 er arbeidsplass for omtrent 20 mennesker. Noen jobber full stilling og dukker opp hver eneste dag. Andre jobber kanskje bare netter og/eller helgevakter.

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes