Top

Regnvåte dager og restaurering av tak

De første husIMG_8737ene på Øvsttun ble bygget tidlig på 1950-tallet. I årene som fulgte, spratt det ene huset etter det andre opp fra lyng og bergnabber. Flere beboere har i det siste sett seg nødt til å skifte tak. Dette gjelder også eierne av Austlia 3.

Sigrun og Are sitt hus ble bygget i 1963. Huset har rød teglstein, lik de fleste andre på Øvsttun. Så langt har taksteinen holdt regnet ute, men alderen kommer til å tynge mer og mer i tiden som kommer. Sigrun og Are har innhentet priser fra flere ulike tilbydere, både snekkere og taktekkere. Taket er på 240 m2, med en pipe og tre ventilhetter.

Anbudene varierer både i innhold, utførelse og presisjon. Felles for alle anbud er at eksisterende tak fjernes, ned til undertak. Det legges ny undertakspapp, sløyfer, lekter og mønestokk. Tilbyderne har stort sett tatt utgangpunkt i betongsteinen Zanda protector. Tilbudene inkluderer takrenner med nedløpsrør i aluminium. Pipen blir enten slemmet eller kledd med en pipetopp. Til sist; stillasarbeid, leie av kranbil og konteinere er inkludert i prisen.  Differansen mellom billigste og dyreste tilbyder er 130 000 kroner. Gjennomsnittsanbudet ligger på litt i overkant av 360 000 kroner.

Det er viktig å undersøke hver enkelt tilbyder, både firmahistorikk og referanser. Mange er villig til å betale noe ekstra for trygghet. Samtidig er det greit å vite at man kan redusere prisen betraktelig ved å undersøke med flere ulike tilbydere. Det finnes mange seriøse og flinke arbeidsfolk!

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes